Score-IT = Doelmatigheid van IT bepalen

Kiezen is best lastig. En dan bedoel ik bewust kiezen. Helemaal als het gaat om zaken die we niet goed kunnen doorgronden. Mede daardoor vinden besturen en directies het vaak moeilijk om IT-beslissingen te nemen.

Als we kiezen, maken we bewust en onbewust afwegingen die een relatie hebben met de waarde (wat levert het op) en de prijs (wat kost het). Wanneer de waarde die IT u oplevert hoger is dan de kosten (Total Cost of Ownership) van IT is de doelmatigheidfactor van uw IT positief. Of daarmee de juiste IT-beslissing kan worden genomen is maar de vraag.

Om te kunnen beschikken over de juiste IT zullen alternatieven moeten worden uitgewerkt. Deze alternatieven hebben ieder een doelmatigheidfactor. Het alternatief met de hoogste factor zou voor u de beste keuze zijn. Maar wat als de doelmatigheidsfactoren van alternatieven dicht bij elkaar liggen?

Bijvoorbeeld:

IT-alternatief 1: waarde € 1.000.000 / kosten € 500.000 = doelmatigheid 2

IT-alternatief 2: waarde € 1.500.000 / kosten € 750.000 = doelmatigheid 2

IT-alternatief 3: waarde € 2.000.000 / kosten € 950.000 = doelmatigheid 2,1

Is dan de keuze voor het IT-alternatief met de hoogste doelmatigheidfactor, in dit voorbeeld IT-alternatief 3, de juiste keuze? In theorie wel, maar de praktijk kan anders zijn. Bij het maken van keuzes spelen ook de IT-volwassenheid en ambitie van de business een rol. De mate van volwassenheid en ambitie kunnen er toe leiden dat IT-alternatief 1 de beste keuze is. Bijvoorbeeld doordat medewerkers onvoldoende affiniteit hebben met IT om het juist toe te passen. Het gevolg hiervan is dat de beoogde waarde die het toepassen van IT u zou opleveren niet wordt behaald.

Het is verstandig uw IT-beslissing af te laten hangen van de doelmatigheidfactor van IT, uw businessambitie en de IT-volwassenheid van uw organisatie. Doelgerichte IT-doelmatigheid noem ik dat en daarmee scoort u met IT en zonder dat u inhoudelijke kennis nodig heeft. In de dagelijkse praktijk van Expanding Visions noemen we deze aanpak ‘Score-IT’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *