De cloud: is de rek eruit?

Uit een in opdracht van ABN-AMRO uitgevoerd onderzoek bleek dat de adoptie van clouddiensten in 2012 gaat verdubbelen! Nou ja, waar vorig jaar 20% van de respondenten aan gaf clouddiensten te gebruiken zegt nu 40% dit te gaan doen. Maar dat zegt natuurlijk erg weinig over het daadwerkelijk gebruik of de toepassing ervan. Elke organisatie die dit jaar een account bij Dropbox opent levert dus een bijdrage aan die verdubbeling. Zo ken ik er nog wel een paar.

Het valt dus eigenlijk nog wel tegen met die groei. Zo wordt de totale cloud markt (totaal van Software/Platform/Infrastructure as a Service) voor 2011 geschat op ruim 300 miljoen Euro. Klinkt aardig, maar op de totale IT uitgaven in Nederland, zijnde +/- 30 miljard Euro, nog niet bijster veel. En dan is de geschatte 39% groei voor 20121 natuurlijk wel imponerend, maar op het totaal blijft het toch zeer beperkt. Tel daarbij op dat een deel van de groei zogenaamde ‘natuurlijke’ groei is. Een organisatie die bijvoorbeeld datastorage vanuit de cloud afneemt zal met de groei van haar data direct bijdragen tot de totale groei.

Is de rek en dan uit? Nee, zeker niet. Maar de cijfers geven wel aan dat de meeste organisaties nog aan het pionieren zijn. Ook worden praktische bezwaren inzake beveiliging en integratie te pas en te onpas opgevoerd. Soms terecht maar veel vaker als drogreden. Organisaties maken immers steeds meer deel uit van een keten waarbij data zich echt niet meer aan de organisatiegrenzen houdt. Men doet dus eigenlijk al een beetje aan cloudcomputing. Maar het belangrijkste is het gebrek aan innovatie.

Voor veel organisaties zijn clouddiensten tot op heden weinig meer dan een manier om kosten te besparen. En dat is jammer om twee redenen. Ten eerste zijn clouddiensten niet veel goedkoper dan traditionele IT-toepassingen. En helemaal als slechts een deel van de IT-omgeving als dienst wordt afgenomen. Ten tweede zit de meerwaarde van clouddiensten juist in flexibiliteit en de mogelijkheid om eenvoudig grenzen te kunnen slechten. Denk hierbij aan toepassingen als Socialtext en Clearvale. Typische clouddiensten die samenwerken binnen en tussen organisaties op een hele slimme manier oplost.

Precies hier zou u de focus moeten leggen: op innovatie met IT. Juist in deze tijden van economische tegenspoed. Een stap voorwaarts middels toepassing van slimme clouddiensten zodat u daadwerkelijk meerwaarde uit IT kan halen.

1 onderzoek TheMETISfiles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *