Aan het roer bij outsourcing!

Vorige week schreef ik over het model wat wij bij Expanding Visions hanteren in sourcingvraagstukken. Dit model richt zich op zowel de interne als de externe omgeving en beziet deze vanuit vier oriëntaties. Eén van deze oriëntaties betreft de ‘competentie oriëntatie’. ‘Wat moeten we eigenlijk allemaal kunnen en regelen om (out)sourcing tot een succes te maken?’ Nou, best wel veel eigenlijk.

Als eerste dienen we de gevolgen van sourcing op de benodigde competenties van mensen, functies en afdelingen te onderzoeken. Tevens dient de inrichting van de noodzakelijke regieorganisatie in kaart te worden gebracht. Belangrijke aspecten die hierbij worden behandeld zijn onder andere opdrachtgeverschap, SLA management en de zo cruciale vraag en aanbod relatie.

Lijkt allemaal heel logisch. De meeste organisaties zijn zich inmiddels wel bewust dat zonder goede regievoering (en dus regieorganisatie) elke sourcingstraject tot mislukken is gedoemd. Het opzetten van een stevige en kwalitatief goede regieorganisatie is niet makkelijk, mede omdat bij veel organisaties IT gerelateerde zaken vaak onvoldoende zijn vastgelegd. Maar het lukt over het algemeen wel. Toch gaat het dan in een aantal gevallen nog flink fout. Waar ligt dat dan aan?

Het antwoord ligt wellicht in het gebrek van een duidelijke visie en strategie op IT. Want ook als IT grotendeels buiten de deur staat dient u er nog wel op te blijven sturen. En een bestuurder die zegt geen verstand van IT te hebben komt daar anno 2012 echt niet meer mee weg. U heeft toch ook verstand van financiën? Kortom, regel IT niet alleen op operationeel en tactisch niveau maar maak het een direct onderdeel van uw strategie. Zodat u ook bij outsourcing aan het roer blijft staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *