Minder leerlingen vereist meer IT-flexibiliteit

Dat zal wat worden over 4 jaar: niet alleen de leerlingenaantallen lopen sterker terug dan verwacht maar ook de geboortecijfers zijn lager dan verwacht! Voor de onderwijssector brengt dit met zich mee dat de bekostiging (die afhankelijk is van leerlingaantallen) aangepast gaat worden! Dan zeg ik het nog netjes, want er moet gewoon bezuinigd worden! En dat geldt niet alleen voor het PO veld, maar natuurlijk (al is dat steeds verder in de tijd) ook voor het VO, het HO en het WO!

Liever spreek ik over “Hervormen” dan over bezuinigen, want voor je het weet is er stevig bezuinigd op personeel (de grootste post op de begroting) maar  ben je vergeten dat straks de verzilvering keihard aan de schoolpoort klopt!

Laten we daarom beginnen te kijken of we bijvoorbeeld de IT niet zouden moeten hervormen!  Nu hebben nog veel instellingen hun IT (en dan met name de T van “Technologie”) in eigen beheer geregeld en nog niet over alternatieven nagedacht. Nadeel van deze situatie is dat de kosten niet of in lage mate afhankelijk zijn van het leerlingenaantal. Gelukkig denken steeds meer instellingen voor over hoe dat anders kan. Dat scheelt straks nadenken!

Uit ervaring kan ik stellen dat er veel gevallen zijn waar de kosten van IT per leerling lager zijn als de instelling het allemaal niet meer zelf doet. Natuurlijk wel met tenminste dezelfde (en liefst hogere) kwaliteit van dienstverlening. Daarnaast kunt u flexibiliteit aanbrengen door periodiek af te rekenen en eventueel tarieven bij te stellen als de leerlingenaantallen (bijvoorbeeld op basis van de 1 oktober telling) wijzigen.

Natuurlijk moet u investeren, de overgang naar een dienstverlener vereist een gedegen voorbereiding en kost daarom nu eenmaal tijd en dus geld. En misschien moet u juist wel desinvesteren als u net alle hardware heeft vernieuwd. Toch is in veel gevallen de investering renderend!

Maak de berekening maar eens (niet alleen voor uw school maar ook voor uw bestuur) en kijk of het ook in uw situatie goedkoper en flexibeler kan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *