De waarde van IT: Wie van de drie?

Om te weten of u beschikt over de juiste IT moet eerst antwoord worden gegeven op de vraag wat het doel van uw organisatie is en wat de strategie is om dat doel te halen.

Het model van Tracey en Wiersema beschrijft drie strategieën die waarde aan het product of dienst toevoegen. De benodigde IT is afhankelijk van deze waardestrategieën. De waardestrategieën zijn:

1. Operational Excellence / Kostenleiderschap; Processen zijn perfect op elkaar afgestemd waardoor kosten laag zijn. Voorbeeld organisaties zijn DELL, Webwinkels, veiligheidsregio’s  e.d. IT voegt waarde toe door met name processen te automatiseren.

2. Product leadership / Productleiderschap; In tegenstelling tot Operational Exellence is er ruimte voor creativiteit en innovatie ten behoeve van ontwikkelen van producten/diensten. Voorbeeld organisaties zijn Google, universiteiten, waterschappen e.d. IT voegt met name waarde toe door beperkingen te elimineren (door bijvoorbeeld simulatie, virtualisatie, kennisbanken e.d.).

3. Customer Intimacy / Klantenpartnerschap; De klant staat centraal en relatiemarketing is van groot belang voor de organisatie. Voorbeeld organisaties zijn bibliotheken, Amazon.com, Unilever e.d. IT voegt vooral waarde toe door het gebruik van Customer Relationship Management (CRM) programmatuur.

Een succesvolle organisatie zal op één waardestrategie onderscheidend zijn en op één of twee waardestrategieën redelijk presteren. Immers je kunt niet tegelijk maximale flexibiliteit bieden en alle processen volledig op elkaar laten aansluiten. Aan de andere kant kan het niet zo zijn dat processen perfect zijn geregeld en er geen relatie is met klanten.

Als u weet welke waardestrategieën op uw organisatie van toepassing zijn, in hoeverre sluit uw IT dan aan op deze strategie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *