Enterprise Architecture: Meer voordenken betekent minder nadenken!

Belofte maakt schuld: ik zou vertellen hoe je een Enterprise Architecture opstelt.  Laat ik meteen met de deur in huis vallen: er is geen standaard aanpak die voor iedereen voldoet. Gelukkig zijn er wel een paar vuistregels en is veel beschikbare kennis en ervaring gebundeld in “frameworks” (wie weet er een goede vertaling?), zoals onder meer TOGAF (www.togaf.com, www3.opengroup.org).  Het aardige hiervan is dat het gebruik van je dwingt tot “voordenken” in plaats van “nadenken”!

Allereerst ga je met de opdrachtgever in dialoog over wat er precies waarom bereikt moet worden met het opstellen (en bij voorkeur onderhouden) van een Enterprise Architecture. Moet de samenhang voor een bepaald proces of groep van processen helder worden? Moet de technische architectuur of delen daarvan helder worden? Een belangrijke dialoog omdat deze voorkomt dat te veel werk wordt gestoken in zaken die, bij nadenken (en dat is altijd achteraf) helemaal niet relevant waren! Ook over de gewenste diepgang zul je in dialoog moeten gaan. Zo wordt voorkomen dat  veel energie wordt gestoken in het vastleggen van zaken die achteraf niet nodig waren. Of erger: dat er zaken onbewust niet zijn vastgelegd waar dat wel verstandig zou zijn geweest!

Als dan  het “Waarom” en het “Wat”  helder zijn moet er nog wel worden nagedacht over het “Hoe”. Met andere woorden: welke gereedschappen ga je gebruiken? Veel organisaties beschrijven hun architectuur nog met behulp van Visio of andere gereedschappen die primair bedoeld zijn om te tekenen. Dat gaat misschien even goed bij het vastleggen maar het onderhouden wordt wel heel moeilijk! Ook het gebruik maken van eventueel elders in de organisatie vastgelegde gegevens over processen, applicaties en technologie wordt heel lastig. Gebruik dus een gereedschap dat het mogelijk maakt niet alleen de onderdelen van de architectuur vast te leggen, maar ook de relaties tussen deze onderdelen en gegevens die al aanwezig zijn.

Er is een aantal gereedschappen die we vaak tegenkomen, en ook hier geldt dat “voordenken” beter is dan “nadenken”. Wij betrekken vaak de volgende zaken bij een keuze voor een gereedschap: hoe zit het met de procesbeschrijvingen? Zijn er al zaken in andere systemen/gereedschappen vastgelegd of zijn hier plannen voor? Hoe complex en/of dynamisch verwachten we dat de architectuur is? Is het plaatje van belang of gaat het om gestructureerd vastleggen?   Wat is het kennis- en ervaringsniveau van de mensen die er mee gaan werken? Immers, “A fool with a tool is still a fool!”….

Alles voorbereid: aan de slag en bedenk daarbij dat het gene zin heeft om vanuit de spreekwoordelijke “ivoren toren” te werken! Betrek de organisatie waar mogelijk, want het zijn niet de processen en informatie van de architect maar die van de organisatie!

Volgende keer een “principekwestie”, dan meer over richtinggevende principes!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *