Europese Commissie: Meer waarde met minder regels!

De Europese Commissie heeft in haar wijsheid besloten dat de huidige aanbestedingsrichtlijnen aan een revisie toe zijn en heeft een aantal voorstellen gelanceerd. Prima, want er was heel veel (soms vooral niet) geregeld. Wat zijn een aantal belangrijke voorstellen voor u?

U mag volgens een van de voorstellen direct kiezen voor onderhandelingen, concurrentiegerichte dialoog of de nieuwe innovatieve procedure, wat de laatste dan ook mag zijn.  Misschien gaat u wel nooit meer een (niet-) openbare procedure starten!

Daarnaast is er  een voorstel gedaan voor een verlicht regime voor decentrale overheden: als zij een vooraankondiging publiceren hoeven zij, zo is het voorstel, de opdracht niet meer te publiceren. Natuurlijk moet alles wel transparant, eerlijk en proportioneel!

Ook aardig: de uitsluitingsgronden worden volgens het voorstel verrijkt met een “aanbestedingspaspoort”. Prima, dat scheelt de inschrijvers en de aanbestedende diensten een hoop werk. Verder is er een voorstel gedaan om onderaannemers op hun verzoek te laten betalen door de aanbestedende dienst.

Voor u als aanbestedende dienst een mooie mogelijkheid om, als de voorstellen worden omgezet in wetgeving, meer waarde te halen uit de inkoop (want dat blijft het)! Mar ook meer ruimte om met de markt in dialoog te gaan over wat u werkelijk wilt. Meer waarde door minder regels!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *