Uitbesteden kost geld!

Ja, dat klopt. Bij een recent onderzoek in Nederland gaven de respondenten (ICT managers en professionals) echter aan dat het zelfs meer kost dan het oplevert. En dat klopt natuurlijk niet. Want wat moet het eigenlijk opleveren? Een besparing op kosten of een verhoging van de kwaliteit?

Verhoging van de kwaliteit is gelukkig steeds meer de reden voor organisaties om (delen van) de IT uit te besteden. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een (zeer) hoge beschikbaarheid of beveiliging. Dat kan de markt soms toch echt veel beter. Zie bijvoorbeeld het Luxemburgse bedrijf EBRC dat recent één van de EuroCloud awards won en zich met name specialiseert op het bieden van zeer hoge mate van (informatie)beveiliging binnen de cloud. Zelfs voor medische gegevens!

Het realiseren van kostenbesparing was in vroeger tijden dé drijfveer achter IT uitbesteding. En ook nu geldt het vaak nog als een belangrijke reden. En terecht, want kosten besparen met uitbesteden is absoluut mogelijk. Vooral op het vlak van IT infrastructuur zien wij ook in onze praktijk organisaties die dit tegen lagere kosten door een externe partij laten beheren. Tegelijkertijd zijn er projecten waarbij de gestelde besparingsdoelen niet worden gehaald. Als we echter goed kijken naar de achterliggende oorzaken dan blijkt dit vooral te komen door een gebrek aan goed ‘voordenken’. Weinig inzicht in wat de business nu eigenlijk wil, matige regievoering, wurgcontracten, etc. Er is dus eigenlijk onvoldoende nagedacht over de impact van een uitbestedingsrelatie.

Succes begint dus bij uzelf. Bij het begrijpen wat de vraagkant binnen uw organisatie nu precies wil. En natuurlijk het optuigen en beheren van de zo noodzakelijke regieorganisatie. Beschrijf uw doelen helder en wees reëel in wat u mag verwachten van de dienstverlener. Succesvolle uitbestedingsrelaties worden namelijk allemaal gekenmerkt door realiteitszin en, bovenal, een partnership met de leverancier. Want alleen gezamenlijk bereikt u meer met minder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *