Den Haag schiet zichzelf in de voet met Digitale Implementatie Agenda

Deze week stuitte ik op de Digitale Implementatie Agenda.nl van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en innovatie. De Implementatie Agenda is een nadere uitwerking van hoofdstuk 6 van de Digitale Agenda.nl (zoals die in het voorjaar van 2011 gepubliceerd is) ten aanzien van het hoe: hoe gaan we ambities zoals die in de Digitale Agenda.nl zijn benoemd daadwerkelijk realiseren.

Digitale agenda.nl

In de Digitale agenda.nl focust het kabinet op de bijdrage die ICT kan leveren aan de economische groei in Nederland. Zo moet alle dienstverlening voor ondernemers zoveel mogelijk digitaal worden geleverd. Verder bevordert het kabinet de toegang tot internet en de ICT-infrastructuur. De agenda sluit aan op de Bedrijfslevenbrief (kamerstukken II, 2010-2011, 29 515, nr. 327) en de brief over lagere regeldruk (kamerstukken II, 2010-2011, 32 637, nr. 1). Tevens ligt de Digitale Agenda.nl in het verlengde van de Digitale Agenda van Eurocommissaris Kroes. Voor meer informatie verwijs ik hier naar http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ict/digitale-agenda-in-beeld.

Doelstelling: vermindering regeldruk

De Digitale Implementatie Agenda.nl sluit aan op de kamerbrief over het Bedrijvenbeleid, de brief over het Ondernemersplein en de Voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven. Eén van de achterliggende doelstellingen van de Digitale Implementatie Agenda.nl is dan ook om de regeldruk voor bedrijven te verminderen. Letterlijk staat er het volgende: “In de Digitale Implementatie Agenda.nl wordt aangegeven hoe ICT voorzieningen die kunnen bijdragen aan vermindering van regeldruk zullen worden toegepast”.

En dus: wetgeving ten aanzien van cloudcomputing?

Op zich zijn er diverse maatregelen in de implementatie agenda gedefinieerd die daadwerkelijk bijdragen aan het verminderen van de regeldruk voor bedrijven: denk hierbij aan standard business reporting, de inrichting van basisregistraties waardoor ondernemers niet iedere keer om dezelfde gegevens wordt gevraagd en de inrichting van een Digitaal Ondernemersloket waardoor ondernemers één centraal aanspreekpunt krijgen.

Wat ik echter niet begrijp is waarom de overheid het op zich neemt om bedrijven te overtuigen van het nut van cloudcomputing en ook wet-en regelgeving op dit gebied voorbereidt. Ik kan me voorstellen dat de overheid voor zichzelf behoefte heeft aan regels op dit vlak. Maar het lijkt mij niet de rol van de overheid om bedrijven te overtuigen van het nut van cloudcomputing. Dit lijkt me eerder iets voor een branche vereniging. Voor zover die nog iets kan toevoegen aan het marketinggeweld van de leveranciers van clouddiensten. Een branchevereniging zou bedrijven eventueel kunnen wijzen op aandachtspunten die in acht moeten worden genomen bij cloudcomputing (hoewel er ook consultancy-bureaus zijn die daar het nodige over kunnen vertellen …).

Het laatste waar op dit vlak behoefte aan is, is naar mijn mening echter een overheid die regels gaat stellen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *