Wi-Fi op school: is dat wel handig?

Die vraag is makkelijk te beantwoorden: handig is het zeker. Net zo handig als thuis op of kantoor. Heerlijk toch, om overal het internet op te kunnen met je laptop, tablet of smartphone (zonder geconfronteerd te worden met 3G-tarieven)? Een vraag die moeilijker te beantwoorden is, is of het ook verstandig is, zo’n draadloos netwerk op school.

Meningen lopen uiteen

Begin juni van dit jaar heeft de Raad van Europa een motie aangenomen die ervoor pleit dat scholen tot stralingsvrije zone worden verklaard. Dit vanwege de mogelijke negatieve effecten van straling op met name de hersenontwikkeling van kinderen.

Nu ligt er echter ook een advies van de Gezondheidsraad waarin wordt gesteld dat er geen bewijs is gevonden voor nadelige kortetermijn effecten van straling voor de hersenen van kinderen. De Gezondheidsraad reageert hiermee op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de eerdergenoemde motie van de Raad van Europa (welke niet bindend is voor de lidstaten).

Een citaat uit het advies van de Gezondheidsraad:

“Het beschikbare onderzoek levert geen bewijs voor nadelige effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden op de hersenfunctie van kinderen. Radiogolven lijken verder geen aantoonbaar negatief effect te hebben op gedrag of cognitie”.

Over de langetermijn effecten doet de Gezondheidsraad overigens geen uitspraken. Daarvoor is volgens de Raad meerjarig epidemiologisch onderzoek nodig.

In het verlengde van het advies van de Gezondheidsraad heeft de staatsecretaris inmiddels in een brief aan de Tweede Kamer laten weten geen aanleiding te zien om het vigerende beleid, dat het gebruik van Wifi en mobiele telefonie op scholen toestaat,  aan te passen.

 

Scholen zijn aan zet

Nu politici en wetenschappers het niet eens zijn met elkaar, is het aan schoolbesturen om zelf een keuze te maken. Of je gaat als schoolbestuur op zeker en verbiedt het gebruik van Wi-Fi en mobiele telefonie op scholen, of je staat het toe zolang niet is aangetoond is dat het schadelijk is. Een lastige keuze. Je bent immers, omdat het om jonge kinderen gaat, geneigd ieder risico uit te bannen. Tegelijkertijd kunnen de gevolgen als je bijvoorbeeld Wi-Fi verbiedt ingrijpend zijn. De weg naar de toepassing van tablets in het onderwijs wordt op die manier afgesloten. Notebooks en laptops kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met een bedraade verbinding. Afhankelijk van je ambities wordt daarmee in meer of mindere mate de rem gezet op de toepassing van IT in het onderwijs, terwijl de potentiële meerwaarde daarvan enorm is (verhogen leerresultaten door visualisatie, meer mogelijkheden voor differentiatie, aansluiting op de belevingswereld van kinderen).

 

Wat is verstandig?

Wat een verstandige keuze is, weet ik ook niet precies. Ik nijg ernaar het standpunt van de staatssecretaris te volgen. Belangrijk argument daarbij is dat er op dit moment reeds enorme veiligheidsmarges zijn ingebouwd ten aanzien van de stralingsniveaus die worden toegestaan. Een ander argument (hoewel wellicht minder sterk) is dat kinderen vrijwel overal blootgesteld worden aan straling. Zelfs als een school nu zelf geen Wi-Fi netwerk heeft, zijn er op de meeste scholen waarschijnlijk diverse draadloze netwerken van omliggende panden te benaderen. Tot slot weegt de potentiële meerwaarde van IT in het onderwijs voor mij erg zwaar. Ik denk echt dat het iets toevoegt. Niet alleen ten aanzien van het (sociaal) constructivisme, maar ook ten aanzien van empiristische gedeelte. Als je bijvoorbeeld op onderzoek.kennisnet.nl kijkt zijn er genoeg voorbeelden te vinden van IT-toepassingen die de leerresultaten positief beïnvloeden.

Wat m.i. in ieder geval verstandig is, wanneer je als schooldirectie voornemens bent een Wi-Fi-netwerk uit te rollen, is om vooraf bij bijvoorbeeld de MR te raadplegen of er bewaren zijn. Dit voorkomt dat er eventueel pas een discussie ontstaat nadat er geïnvesteerd is.

2 thoughts on “Wi-Fi op school: is dat wel handig?

  1. Willem Oorschot zegt:

    Je ontkomt als school niet aan WiFi is mijn stelling. Iedereen wil en is gewend draadloos te werken en als men geen WiFi heeft gebruikt men GSM/UMTS en dan ben je met de mega scholen vandaag de dag snel aangewezen op masten op het dak van mobiele providers. WiFi is het middel om GSM/UMTS te offloaden en dat is ook noodzakelijk. De gemiddelde leerling heeft spotify, kijkt naar voorbeelden op youtube, emailt, kwiteert en is aan het messagen en dat het liefst tegelijkertijd!
    Antennebureau.nl geeft inzicht in de effecten van straling en daar is de wetenschap nog niet uit. Ik zeg toch veel eerder WiFi dan GSM/UMTS, als was het maar om het vermogen dat wordt gebruikt bij GSM/UMTS, de laatste lijkt mij dus schadelijker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *