Bring Your Own Device; Heeft u het plan van aanpak al klaar ?

Bring Your Own Device (BYOD) staat voor het binnen de zakelijke omgeving inzetten van door de medewerker zelf meegebrachte apparatuur als smartphones, laptops en tabletcomputers. BYOD speelt bij veel organisaties omdat steeds meer medewerkers in hun prive omgeving betere apparatuur hebben dan op het werk (de ‘consumarization of IT’). Ook op het werk wil men de voordelen benutten die deze apparatuur biedt. Waar krijg je als organisatie nou mee te maken als je dit wil faciliteren ?

Allereerst zal een business case moeten worden gemaakt, want wat zijn nou precies de voordelen (van smartphones, tablets en laptops) en hoe verhouden deze zich tot de kosten die gemaakt moeten worden, en hoe hoog zijn die kosten ? Daarnaast zal uiteraard nagedacht moeten worden over de technische consequenties, want wat is de impact op de (samenwerking met de) bestaande systemen en welke maatregelen moeten worden genomen omtrent de beveiliging ? En uiteraard zal er over de exacte invulling moeten worden nagedacht: welke apparatuur wordt toegestaan, welke vergoeding wordt er verstrekt, hoe zit dat fiscaal, welke ARBO regels zijn van toepassing, hoe verlopen procedures (bv als een medewerker gebruik wil maken van de BYOD regeling), gelden de afspraken voor iedere medewerker of alleen voor een beperkte groep, en wat is de rol van de eigen ICT afdeling ?

Uiteindelijk zullen alle afspraken moeten worden vastgelegd in het BYOD regelement, maar voordat dat regelement er is zal eerst een plan van aanpak (mobile strategy) moeten worden gemaakt voor bovengenoemde aandachtspunten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *