Risicomanagement in IT: Keep it stupid simple!

Verhuizing, verbouwing, fusie en of  een directiebesluit om anders te gaan werken, zijn vaak de triggers voor een organisatie  om de IT-infrastructuur te vernieuwen. Budgetten worden vrijgemaakt en de organisatie gaat enthousiast van start om vanuit de business requirements een programma van eisen op te stellen waarmee men de markt op kan.

In onze dagelijkse adviespraktijk zien we vaak dat de ambities er dan niet om liegen.Want, is de gedachte, hoe vaak krijg je de kans om overnieuw te beginnen?  Dan maar meteen alle frustratie van jaren oplossen, de nieuwste technologie toepassen en lijvige pve’s schrijven. De druk is hoog omdat de verhuizing, verbouwing of fusie op een bepaalde datum een vaststaand feit is. Gaan we desktops, laptops of tablets kopen en hoeveel dan? Nemen we meteen Unified Communications & Collaboration in gebruik?  Werken we met vaste telefoons of krijgt iedereen een smartphone? Wat gaat er in de cloud?

Wat kopen we en wat gaan we afnemen als dienst? Is er wel een leverancier die dit allemaal tegelijkertijd aan kan? En als we kiezen voor meerdere leveranciers, hoe borgen we dan de samenhang? Vaak worden dit zeer risicovolle projecten. Kunnen we gaan voor een resultaatsverplichting voor de leveranciers of wordt het een inspanningsverplichting waarbij de opdrachtgever eindverantwoordelijk is? Kan de IT-afdeling de nieuwe situatie wel in beheer nemen? Hoe houden we de projectkosten in de hand?

Goed risicomanagement is hierbij van eminent belang. Ofwel direct te vertalen in risicoreductie door zaken simpeler te maken. Hiervoor hoeven de ambities niet noodzakelijkerwijs naar beneden bijgesteld te worden maar wel goed gefaseerd! Reduceer de complexiteit op de verhuis-, verbouwing- of fusiedatum, tot minimum is het credo. Ga functioneel zo ver als, redelijk en acceptabel, is voor leveranciers om als resultaatverplichting hen neer te leggen. Start fase 2 pas als de eerste fase onder controle is. D.w.z. werkend en te beheren door uw IT-afdeling. Op deze manier is de kans van slagen het hoogst voor zowel opdrachtgever, IT-afdeling, gebruikers en niet te vergeten de leveranciers.

Keep-it-stupid-simple, eerst gewoon en dan pas kunstjes bespaart u geld en veel frustratie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *