Laatste wettelijke belemmeringen “nieuwe werken” weggenomen

Uit een brief die de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat de bureaucratie rond met name het mobiele werken eindelijk wordt opgeheven. Dit alles in het verlengde van een toezegging die het huidige kabinet bij haar aantreden deed: het stimuleren van het “nieuwe werken” door wettelijke belemmeringen weg te nemen.

In een eerder stadium was al gesteld dat het zogenaamde thuiswerken onder een verlicht Arboregime viel. Dit wordt nu uitgebreid naar het mobiele werken. Consequentie hiervan is dat een werkgever er met ingang van 1 juli 2012 niet meer op toe hoeft te zien dat  een medewerker die bijvoorbeeld tussen twee afspraken door een aantal uren in een wegrestaurant wil werken wél in een wegrestaurant gaat zitten dat voldoet aan de bepalingen uit hoofdstuk 3 van het Arbobesluit.

Hoewel ik eerlijk gezegd niet denk dat er veel werkgevers zijn die hier op dit moment op toe zien, en je dus ook zou kunnen stellen dat er sprake is van symboolpolitiek, wordt er een eventuele formele hobbel weggenomen. Daarmee komt de regelgeving straks overeen met de Europese regelgeving en proberen we in Nederland niet langer het braafste jongetje van de klas te zijn.

Mijns inziens terecht constateert de staatssecretaris dat de regelgeving rekening moet houden met nieuwe technologische ontwikkelingen en de kansen die dit in bredere maatschappelijk perspectief biedt. Vervolgens is een kenniswerker (want daar gaat het in de meeste gevallen om bij het mobiele werken) zelf wel in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen en een fatsoenlijke werkplek op te zoeken. Dat laatste is overigens een toevoeging van mij, gebaseerd op jarenlange ervaring van zowel mijzelf als collega’s.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *