75% subsidie op advieskosten van ‘Het Nieuwe Werken’ projecten!

‘Sociale innovatie’ of ‘Het Nieuwe Werken’ krijgt een impuls met een hernieuwde subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds. De regeling heet ‘sociale innovatie, vitale bedrijven’ (ESF Actie 3) en gaat vanaf 3 oktober in. ESF, Actie E, biedt subsidie aan alle werkgevers die werkprocessen en werkomstandigheden slimmer organiseren om effectiever te werken.

Subsidiabele kosten
Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking?

  • Directe loonkosten van de projectleider en de projectmedewerkers
  • Directe kosten van het inhuren van deskundigen

Hoogte subsidie 
Een project kan een subsidie van 75% van de totale projectkosten krijgen. De subsidie bedraagt standaard € 18.000.

Een greep uit de voorwaarden

De totale projectkosten bedragen minstens € 50.000 en ten hoogste € 160.000.

Bij uw subsidieaanvraag overlegt u onder meer:

* een volledig uitgewerkt voorstel met een probleemanalyse en oplossingsrichtingen.

* een uitgewerkt plan van aanpak voor het ontwerp implementatieplan en het testen van de werking daarvan.

Werknemers moeten actief en aanwijsbaar betrokken worden bij het ontwikkeltraject.

Als aanvrager bent u zelf in staat 25% van de projectkosten te financieren.

Subsidie kan worden aangevraagd van 3 oktober 2011 tot en met 31 december 2012. Goed voor uw organisatie en leuk voor uw portemonnee.

Interesse? Neem dan contact met ons op en vraag naar Jaap Kraaijenhagen (035-5488 388) of kijk eerst voor meer info op : http://www.agentschapszw.nl/subsidies/esf_e/aanvraagcriteria

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *