ICT in het onderwijs: De Turken doen het beter

Een paar jaar geleden werd overheidsland in Nederland wakker geschut door de boodschap dat de Belgen ons voorbij waren gestreefd op het vlak van de e-overheid en keteninformatieseren. Nu dreigen na de Zuid-Koreanen de Turken ons voorbij te streven op het vlak van de modernisering van het onderwijs door de inzet van ICT.

Afgelopen weekeinde las ik in het AD een artikel over het Hondsrug College in Emmen dat in fasen alle leerlingen gaat voorzien van tablets. Met als achterliggende ambitie de schoolboeken volledig overbodig te maken, en – wellicht nog veel belangrijker – serieus vorm te kunnen geven aan gedifferentieerd onderwijs. En passant werd in het artikel melding gemaakt van het feit dat de minister van onderwijs van Turkije op dit moment onderhandelingen met diverse marktpartijen voert over de levering van 15 miljoen tablets. Ik dacht dat het een drukfout betrof en ben er daarom vanmiddag even in gedoken. En wat blijkt: het betreft geen drukfout.

Turkije is inderdaad voornemens 15 miljoen tablets aan te schaffen voor kinderen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Dit als onderdeel van het project “Fatih”. Bestudering van de met behulp van Google vertaalde projectsite wijst uit dat dit project meerdere sporen kent. De aanschaf van tablets is onderdeel van spoor 1 dat tot doel heeft 650.000 klaslokalen in Turkije te voorzien van hardware in de vorm van tabelts, PC’s, digiborden en andere randapparatuur. Daarnaast is er een spoor dat zich richt op de ontwikkeling en het beheer van digitale onderwijscontent, een spoor dat zich richt op instructie van leerkrachten t.a.v. de iznet van ICT in het onderwijs, en een spoor dat zich richt op het regelen van infrastructurele voorzieningen als een internetverbinding en een wireless infrastructuur op de scholen.

Voor zover ik heb kunnen nagaan is de ambitie om het project voor het einde van 2013 te hebben gerealiseerd. Dit zou betekenen dat men Zuid-Korea voorbij zou streven. Zie de blog van Frits Pfeiffer op 16 juli j.l.

Dit zijn zaken waar ons Ministerie van Onderwijs naar mijn mening een voorbeeld aan kan nemen. Er wordt wel gesteld dat we ons moeten ontwikkelen tot een kenniseconomie en er wordt wel gesproken over gedifferentieerd onderwijs, maar vervolgens is het aan de scholen om binnen de bestaande budgetten ruimte te vinden voor de benodigde investeringen. Het zou van lef en visie getuigen als ook Den Haag geld zou vrijmaken om een vergelijkbaar project op te starten. Op de schaal van Nederland hebben we het waarschijnlijk over een investering van een paar honderd miljoen. Dat moet ondanks de dreigende “double dip” toch ergens te vinden zijn. Het is een schijntje vergeleken bij de bedragen die in het noodfonds worden gestort om de Euro te redden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *