Maakt Business/IT-Fusion de ‘IT-demand’ organisatie overbodig?

Business/IT Fusion

IT professioneel aanpakken betekent vaak dat we een splitsing maken tussen de Business en IT in een organisatie. IT splitsen we op in een interne ‘Demand’ en ‘Supply’ afdeling. Demand vraagt aan de Buiness wat er nodig is en vertaalt dit naar Supply specificaties. Voegen we daar dan nog een set van Service Level Agreements aan toe dan zijn we op de goede weg. Of toch niet helemaal…

We gaan dan met elkaar om als in een opdrachtgever-/leveranciersrol omdat we elkaar in deze rol positioneren. Eigenlijk vreemd, doen we dit ook met Marketing,  HR en Accounting? Kan de Business wel goed antwoord geven op de vragen van Demand?  En wordt de rol van Demand passief of juist actief? Door het verbijzonderen vragen we om problemen. Wat we er in de praktijk meestal voor terug krijgen is een Business/IT alignment vraagstuk.  Business, IT en Demand kunnen op hoofdlijnen als in bijgaande plaatjes met elkaar omgaan. Beide zijn niet ideaal.

IT/Fusion als een volgende stap

IT/Fusion gaat er van uit dat we ‘Demand’ midden in de Business plaatsen en bemensen met Business competenties i.p.v. IT competenties. De conventionele Demand afdeling gaat daarmee op in de Business. Business intelligence en Business analyse komt daarmee veel beter op de kaart te staan. Een aantrekkelijk alternatief/perspectief voor u organisatie?

Klik op het plaatje voor een vergroting

Hierarchische Business/IT verhouding
'Scheef' gegroeide Business/IT verhouding
Business/IT Fusion


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *