Het Nieuwe Werken werkt

Het was relatief rustig op de weg dit jaar. Ook bij de VerkeersInformatieDienst (VID) was dit opgevallen. Zij brachten het deze week in de media. Bijna 17% minder files t.o.v. dezelfde periode een jaar geleden. De filedruk lag daarmee op het zelfde niveau als 10 jaar geleden. En de oorzaken van deze afname? De VID wijdt het vooral aan de vele extra rijstroken die zijn neergelegd en voor een beperkt deel aan de prettige weersomstandigheden. Geen woord over Het Nieuwe Werken.

Is dat niet onderzocht? Natuurlijk druppelt Het Nieuwe Werken langzaam, maar zeker, door in werkend Nederland. Filetijd is te vermijden en dus vertrekt men later of eerder en werkt men flexibel op een plek die men aangenaam vindt. Het Nieuwe Werken vindt haar weg steeds meer. Filevermindering ten gevolge van Het Nieuwe Werken lijkt reeds begonnen!

Het vermijden van files is één van de zichtbare voordelen van Het Nieuwe Werken. In zijn algemeenheid moet het nieuwe werken meer voldoening kunnen geven aan werknemer en werkgever. Je wilt meer doen, in minder tijd, met meer plezier en betere resultaten behalen. Wie wil dat niet?

Het Nieuwe Werken vraagt wel om verandering. Een verandering die begint bij het management. Een verandering die vooral een mentale en organisatorische impact heeft. Techniek en werkomgeving zijn daarbij ‘slechts’ randvoorwaarden. Het vraagstuk is integraal en boeiend. Het vraagt om visie en ‘paaltjes slaan’ om de stappen voorwaarts te maken en te borgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *