Cloud-diensten: geen maatpak maar maatwerk!

Afnemers van clouddiensten zijn over het algemeen kritisch over de geleverde dienstverlening. Of het nu gaat om kwaliteit of kosten, dezelfde argumenten die in het verleden over outsourcing werden genoemd zijn ook nu weer prominent aanwezig: ‘Het voelt als een te nauw maatpak, we kunnen geen kant meer op’.

In het jaarlijks terugkerende onderzoek van Forrester Research inzake IT sourcing worden elke keer dezelfde aspecten opgevoerd waarover afnemers ontevreden zijn. De top van de klachtenlijst bestaat steevast uit wisselende kwaliteit, gebrek aan innovatie en een weinig flexibele prijsstelling. En het zijn juist deze aspecten die bij het selecteren van aanbieders nauwelijks aan bod komen. Er wordt met name veel gestuurd op een set van strak afgebakende eisen en wensen die zich vooral richten op tastbare aspecten als capaciteit, schaalbaarheid en beschikbaarheid. Ongetwijfeld zijn dit belangrijke aspecten, ze zijn immers een vertaling van de concrete dienstverlening. Tegelijkertijd zeggen ze weinig over de kwaliteit van de mogelijke leverancier.

Als je als afnemer een leverancier wilt die innovatief is, open staat voor echte samenwerking en flexibiliteit hoog in het vaandel heeft staan dan moet je daar wel om vragen. Precies dat zouden afnemers dan ook moeten doen: open vragen stellen! Juist door het stellen van veel open vragen wordt het mogelijk de goede van de minder goede cloud aanbieders te onderscheiden. En bovenal een leverancier te selecteren die echt bij je past.

Maar de beantwoording en beoordeling van deze vragen is toch altijd subjectief? Juist de vereiste objectiviteit van het aanbestedingsproces weerhoudt organisaties ervan om open vragen te stellen. Toch is deze angst ongegrond. Er is inmiddels voldoende jurisprudentie die aangeeft dat deze werkwijze, onder strikte voorwaarden, wel degelijk is toegestaan. Zolang men maar transparant is en daarmee mogelijke aanbieders voldoende aangeeft wat men belangrijk vindt en hoe men dit gaat beoordelen.

Laat u zich vooral niet afschrikken door adviseurs die beweren dat u vooral een volledig dichtgetimmerde leverancierselectie moet gaan doen. Want dan zal het resultaat zijn dat u een volledig in beton gegoten overeenkomst heeft waarmee u nu precies in dat veel te nauwe maatpak terecht komt. U wilt geen maatpak, u wilt maatwerk, maar wel flexibel en gebaseerd op samenwerking. En echte samenwerking begint al bij de selectie. Als u zich ‘open’ opstelt dan zal de leverancier dat ook doen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *