Leidt cloud computing tot ingrijpende personele consekwenties?

Er bestaat veel spraakverwarring over wat cloud computing nu eigenlijk is. De eerste gedachte is meestal dat het uitsluitend om complete applicaties gaat die als een dienst aangeboden worden waarover totaal geen controle uitgeoefend kan worden. Wat voor garanties krijg ik? Waar staat mijn data? Vendor lock-in, ingrijpende personele consekwenties, etc. zijn vele gehoorde tegenwerpingen.

De praktijk is genuanceerd. Cloud computing is volop in beweging en kan in verschillende varianten worden afgenomen met elk hun specifieke voor- en nadelen. EV is aanhanger van de definitie en indeling van NIST.

 


NIST staat voor ‘National Institute of Standards and Technology’. NIST is een federaal agentschap van de US-Department of Commerce. (www.nist.gov). De NIST heeft een handzaam en pragmatisch model voor cloud computing ontwikkeld. Het model is gelaagd en geeft aan op welke niveau’s diensten kunnen worden gedefinieerd. In het kort komt het er op neer dat er onderscheid gemaakt wordt tussen:

Software-as-a-Service: De afnemer maakt direct dienst van een applicatie zonder daarbij controle te hebben over de onderliggende infrastructuur

Platform-as-a-Service: Applicaties worden door de afnemer ingericht met gebruikmaking van de aangeboden programmeeromgeving en databases. De afnemer heeft geen controle over de onderliggende infrastrucuur inclusief netwerk, servers, besturingsystemen of opslag maar wel over de applicaties.

Infrastructure-as-a-Service: De afnemer krijgt de beschikking over computing resources en kan naar believe software en servers installeren, heeft toegang tot storage, netwerk en andere basisvoorzieningen.

Het businessmodel van cloud computing is gebaseerd op ‘scale of economy’ en het ‘multi-tenant model’. Een belangrijk onderscheid hierbij is het verschil tussen een ‘public cloud-‘ en een ‘private’ cloudoplossing. Een private cloud wordt volledig ter beschikking gesteld aan een specifieke afnemer die dan ook exact weet waar de systemen en de data staan en kan meestal maatwerkafspraken maken over contractuele looptijden, prestatie, toegang en beschikbaarheid. Een public cloud wordt ter beschikking gesteld aan een verzameling organisaties die een systeem en netwerk delen. Beide hebben uiteraard hun specifieke voor- en nadelen. Van Capex naar Opex, snelheid van implementatie, schaalbaarheid en flexibiliteit zijn de meest gehoorde argumenten om gebruik te gaan maken van cloud computing. De business modellen zijn volop in ontwikkeling.

De personele consekwenties

Voor het overgaan naar een 100% Software-as-a-Service omgeving heeft u een regie-organisatie nodig voor de aansturing en heeft u hiervoor de juiste competenties wel in huis? Echter met de inzet van Infrastructure-as-a-Service zal er niet zo veel veranderen aan uw IT-afdeling. Maar wat is het meest geschikte model voor uw organisatie? Wat zijn uw voor- en nadelen? Wordt de wereld zwart-wit of hybride? Wat wilt u bereiken en waar staat u nu? Hoog tijd voor een IT-Governance scan en een businesscase op maat?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *