Visie op ‘Het Nieuwe Werken’ is zinloos!

Hoe kan dat? Heb ik geen visie nodig op Het Nieuwe Werken? Het antwoord is ‘Dat KLOPT!’ Het begrip ‘Het Nieuwe Werken’ is ongedefinieerd. Kortom een vaag begrip. Is het flexibel werken, thuis werken,telewerken, empowerment, sociale innovatie of IT-gedreven?

Of dit allemaal tegelijk? Wat is de definitie die uw organisatie hanteert? Wanneer wil uw organisatie die stip op de HNW-horizon bereiken? De kans is hoog dat uw organisatie gedwongen keuzes moet maken. Ik bedoel dan omdat er verhuisd of gerenoveerd gaat worden.

En die datum vast staat. Helaas, geen tijd meer voor een visie… EV deelt Het Nieuwe Werkenin 3 hoofdcomponenten op: 1) Huisvesting, 2) IT-voorzieningen, 3) Cultuur. Voor een succesvolle implementatie moeten deze 3 componenten op elkaar afgestemd/opgelijnd zijn/worden. En de aanleiding is vaak de keuze en inrichting van de huisvesting. Deze wordt dan leidend (vaak beperkend) voor de te realiseren IT-voorziening en cultuur. Dit is ook als een voordeel uit te leggen. De datum voor het betrekken van nieuwe huisvesting staat meestal vast. De moraal: Als u kiest voor huisvesting dan maakt u aanzienlijke strategische keuzes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *