ICT binnen de ‘Compacte Rijksdienst’

De overheid lijkt serieus werk te maken om ICT effectiever in te gaan zetten en daarmee daadwerkelijk een flinke bijdrage aan de bezuinigingsdoelstellingen te leveren. In de vorige week door minister Donner aangeboden nota Compacte Rijksdienst wordt maar zelfs 40 (!) keer het woord ICT gebruikt (in 13 pagina’s). ICT zal een substantieel deel van de beoogde besparing van 1,8 miljard op de rijksoverheid dienen te realiseren.

Ik vraag mij af hoe de overheid dit denkt te realiseren. Centralisatie is in de nota het kernthema. Nu heeft de overheid reeds een shared service organisatie (SSO ICT) maar deze is nu nog slechts verantwoordelijk voor de ICT van de ambtenaren van SZW, VWS en I&M. En in de nota wordt gesproken over ‘één Haagse ICT dienstverlener die een prijs per werkplek in rekening brengt die marktconform is blijkend uit een periodieke toetsing aan de marktprijs’. Klinkt goed, maar als er tevens wordt gesproken over het terugbrengen van het aantal datacenters (nu 64) naar 4 en dat daarmee aanzienlijk kan worden bespaard op hardware en software word ik toch wat argwanend.

Bij Expanding Visions heb ik de afgelopen jaren een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de toepassing van shared service organisaties. En als iets helder is, is het wel dat het simpelweg bij elkaar plaatsen van hard- en software geen besparing oplevert. Sterker nog, het kost alleen maar geld. Besparing kan alleen worden gerealiseerd door het effectief inzetten en gebruiken van ICT waarbij standaardisatie en harmonisatie de toverwoorden zijn. Het centraliseren van systemen (in een beperkt aantal datacenters) is weinig meer dan een eerste stap. Noodzakelijk, maar niet veel meer dan dat.

Nu rept de nota wel degelijk over standaardisatie en harmonisatie maar in de praktijk zal dit waarschijnlijk niet veel verder komen dan standaard software voor kantoorautomatisering. De echte winst zit in de ontvlechting van de centrale systemen. En dat gaat voorlopig nog niet lukken. Dat is namelijk een zeer ingewikkeld, langdurig en daarmee ook kostbaar proces. En hoewel in 2009 door de rijksoverheid reeds een stap is gezet naar bovendepartementale sturing op ICT dient informatiemanagement nog beter te worden ontwikkeld. Zonder dat heeft het samenvoegen van de ICT binnen één organisatie, en vooral het terugbrengen van het aantal datacenters, toch vooral een cosmetisch karakter. Ik ben benieuwd wat de substantiële bijdrage over 4 jaar waard zal zijn geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *