Jamsessies voor gemeenten: daar zit muziek in!

Vorige week las ik op IT-professional.be een zeer interessante bijdrage van Yves van Seters (IBM), waarin hij gemeenten oproept social media actief in te zetten in het kader van burgerparticipatie. Mijn aandacht werd daarbij vooral getrokken door een passage over een initiatief van de gemeente Coventry in Engeland. Zij organiseerden afgelopen zomer een zogenaamde Jamsessie. Dit met behulp van de door IBM ontwikkelde Jam-methodologie. Een methodologie die men binnen IBM zelf gebruikt voor online brainstorms in het kader van open innovatie  (voor meer info: zie https://www.collaborationjam.com)

Op het eerste oog indrukwekkende cijfers
Wat mij in het verhaal van Yves van Seters triggerde was niet zozeer het feit dat een gemeente IBM’s Jam-methodologie gebruikte, maar wel de resultaten van de jamsessie. CovJam, zoals het initiatief was gedoopt, leverde namelijk een oogst op van meer dan tweeduizend commentaren en ideeën van burgers, ondernemingen en publieke instellingen. De graad van engagement was volgens Yves van Seters indrukwekkend: meer dan vier vijfde van de pre-geregistreerden nam daadwerkelijk deel aan de Jam. Het dubbele daarvan liet commentaar achter op de site. Meer dan een kwart van de deelnemers was ouder dan vijftig jaar – waaruit volgens Yves van Seeters blijkt dat leeftijd geen drempel is om aan dit soort initiatieven deel te nemen.

De reden dat deze cijfers mijn aandacht trokken, is dat ik 2 jaar geleden in het kader van een afstudeerscriptie voor de UvA onderzoek heb gedaan naar de toepasbaarheid van social media in het kader van burgerparticipatie. Mijn conclusie was toen dat je hier als gemeente niet te veel van moet verwachten tenzij je als organisatie in fase 4 van het INK-model verkeert (keten-georiënteerd). Wetende dat de meeste gemeenten zich aan het begin van fase 2 bevinden, dichtte ik de toepassing van social media in het kader van burgerparticipatie dan ook geen brede toepasbaarheid toe op korte termijn. Dan zijn 2.000 commentaren dus best wel indrukwekkend.

Relativering op zijn plaats
Overigens moeten we die cijfers ook wel weer relativeren. Van Seters geeft in zijn bijdrage helaas niet aan om hoeveel individuele participanten het ging. Maar laten het er eens 2.000 zijn geweest. Dan hebben we het in een stad van meer dan 300.000 inwoners over een participatiegraad van 0,66%.  Wat in een gemeenten van 20.000 inwoners partipatie door ca. 130 mensen zou betekenen. Stel dat de participanten in Coventry gemiddeld allemaal 2 suggesties hebben gedaan (niet onrealistisch), dan heb je het voor een gemeente van 20.000 inwoners ineens nog maar over 65 deelnemers (en in Coventry 1.000). Aantallen die eigenlijk redelijk aansluiten bij mijn conclusies van 2 jaar geleden. Blijkbaar heeft in Coventry zich de wet van de grote getallen doen tellen.

Coventry innoveert op meerdere fronten


En toch…

Neemt niet weg dat het gemeentebestuur haar voordeel heeft kunnen doen met deze Wisdom of the crowds-benadering. Als het water je aan de lippen staat is immers ieder idee dat geld oplevert meegenomen.
Gegeven de huidige bezuinigingstaakstellingen van Nederlandse gemeenten ligt er naar mijn idee dan ook een mooie uitdaging. Wat hierbij kan helpen is om e.e.a. als een experiment te benaderen, naast de andere kanalen voor burgerparticipatie. Gewoon een aantal keren uitproberen en kijken wat er gebeurt. Bedenk dat ieder nieuw idee er één is die je anders niet had gehad.  Een dergelijk experiment kan de organisatie bovendien helpen stappen te maken in haar ontwikkeling naar een swingende en excellente organisatie. Uiteraard is de jam-methodologie van IBM hierbij slechts één van de vele potentiële hulpmiddelen die hierbij kan worden ingezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *