De overheid en de cloud

De discussie rondom cloud computing bij de overheid is weer eens flink aangezwengeld. Minister Donner heeft aangekondigd binnen enkele maanden met een ‘cloud-beleid’ te komen. Dit werd aangekondigd in een brief aan de Tweede kamer. Niet alleen ontbrak het in deze brief aan kaders voor cloud computing, ook was de brief voorzien van een bijlage waarin vooral de nadelen van cloud computing weer eens werden aangehaald. Dat voorspelt niet veel goeds.

Wat mij opvalt is dat veel discussies rondom cloud computing zeer mistig worden gevoerd. Oneigenlijke argumentatie is aan de orde van de dag, veelal veroorzaakt door het ontbreken van een juist begrippenkader. Op zich wel begrijpelijk, kijk maar eens naar de definitie van cloud computing door Gartner: ‘een computationele stijl waarbij ICT schaalbare en elastische mogelijkheden biedt die worden geleverd als dienst aan externe klanten via het gebruik van internettechnologie’. Tsja, daar kan je natuurlijk alle kanten mee op. En hoewel de cloud ook, meer concreet, kan worden onderverdeeld in Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) en Infrastructure-as-a-Service (IaaS), conform de definitie van NIST (National Institute of Standard and Technology) zijn ook dit enigszins rekbare begrippen. Toch geldt IaaS (waarbij een hardwareplatform als dienst wordt afgenomen) als een relatief eenvoudig te implementeren cloudtoepassing. Er is echt geen zinnig argument meer te bedenken om dit niet te doen. IaaS biedt meer flexibiliteit, schaalbaarheid en kwaliteit tegen lagere kosten. Lijkt mij in deze tijd van bezuinigingen een quick-win! Lastiger lijkt het te worden met SaaS en PaaS.

Een feit is dat de overheid (op centraal en decentraal niveau) al jaren gebruik maakt van cloudtoepassingen. Een toepassing als DigiD is het perfecte voorbeeld van een PaaS toepassing. Tegelijkertijd zie ik ook veel weerstand. Zo wordt integratie altijd genoemd als een aspect dat in de cloud voor veel problemen kan zorgen. De vraag is of dit waar is. Kijken we naar integratie dan is het inderdaad zo dat (in het bijzonder bij de lokale overheid) er een groot aantal relaties en afhankelijkheden zijn tussen applicaties. Maar dit koppelen dient in een niet-cloud computing omgeving ook te worden uitgevoerd. En dat doet een ICT afdeling van een gemeente echt niet zelf. Dat gebeurt door externe partijen. De crux zit veelal in het ontbreken van fatsoenlijk informatiemanagement en architectuur. Doordat men de informatiearchitectuur onvoldoende in kaart heeft is men bang bij het uitbesteden van applicaties de grip kwijt te raken. De realiteit is dat men die grip nu ook niet heeft. Het is hoogstens een schijnzekerheid.

Het opstellen van duidelijke kaders (‘wat betekent die cloud nou echt’) is de eerste stap die de overheid zou moeten nemen. Tegelijkertijd dient informatiemanagement op orde te worden gebracht zodat ook SaaS succesvol kan worden geïmplementeerd. En begin morgen nog met de toepassing van IaaS!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *