IT laten aansluiten op de business door slimme inkoopmethodiek

IT laten aansluiten op de business is lastig. Dat dit zo is ervaren een we dagelijks, bijvoorbeeld niet (snel genoeg) kunnen reageren op veranderingen in de markt door beperkingen in de IT. De reden dat de aansluiting van IT op de business lastig is, is niet eenduidig vaststellen omdat dit sterk afhankelijk is van de business.

Toch zijn er mogelijkheden om relatief eenvoudig de IT (meer) op de business te laten aansluiten. Een van deze mogelijkheden is het inkopen van de juiste IT. Het idee is dat als de juiste IT wordt ingekocht dit beter kan aansluiten op de business. Twee belangrijke vragen hierbij zijn echter:

  • Hoe bepaal je de juiste IT-vraag?
  • Hoe filter je de beste aanbieding uit de ingediende aanbiedingen?

Het antwoord op deze twee vragen ligt in het effect van de beoordelingsmethode ‘Gunnen op Waarde’ bij inkoop of aanbestedingstrajecten. Wat ‘Gunnen op Waarde is kunt u lezen in ons artikel over Gunnen op Waarde. Wat is dan het effect van ‘Gunnen op Waarde’ dat antwoord geeft op de twee vragen?

Bij het bepalen van de IT-vraag aan de markt gaat ‘Gunnen op Waarde’ uit van de meerwaarde in Euro’s van de betreffende vraag in plaatst van de traditionele punten. Dit betekent dat de opstellers van de IT-vraag de bedrijfseconomische waarde/belang van de vraag moeten bepalen. De opstellers van de IT-vraag behoren vanuit een bedrijfseconomische waarde/belang de vraag te definiëren en aanbiedingen te waarderen. Hierdoor ontstaat een betere afstemming en aansluiting op de business.

Voor het filteren van de beste aanbieding uit de ingediende offertes wordt gebruik gemaakt van de gedefinieerde meerwaarde. De aanbieder scoort in plaats van punten een meerwaarde in Euro’s. Door de meerwaarde af te zetten tegen de prijs van de aanbieding en daarop te beoordelen wint die aanbieding met de beste waarde / prijs verhouding. Doordat de waarde vanuit bedrijfseconomische waarde/belang is bepaald sluit daarmee de winnende aanbieding het beste aan op de business. Meer weten over Gunnen op Waarde? EV organiseert regelmatig workshops over dit onderwerp.

‘Gunnen op Waarde’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *