Telefonie; doen we het zelf of halen we het uit ‘de cloud’ ?

Na VoIP en Unified Communications is ‘cloud’ het buzzwoord van vandaag. Welke rol krijgt cloudcomputing op het vlak van voice/telefonie en wat is de stand van zaken?

‘Voice uit de cloud’ bestaat natuurlijk al in de rol van Skype en andere diensten die worden aangeboden via internet. Binnen een paar minuten heb je een nummer en kun je bellen, met je pc of met een VoIP toestel. Voor (grote) bedrijven is dit echter nog geen oplossing. Hier zijn specifieke telefoniefuncties gewenst die met deze diensten niet geboden kunnen worden. De markt voor ‘voice uit de cloud’ voor (grote) bedrijven is echter flink in ontwikkeling en zal de komende jaren naar verwachting een belangrijkere rol gaan spelen. Het is daarom zaak goed na te denken over de voor- en nadelen van deze nieuwe oplossingen.

Redenen voor een organisatie om te kiezen voor cloudcomputing zijn:
– Kosten. Geld speelt natuurlijk altijd een rol, en vaak de belangrijkste. Bij cloudcomputing zijn (in de regel) geen investeringen nodig maar worden alleen periodieke kosten betaald. Daarnaast betaal je alleen voor wat je nodig hebt en niet voor niet gebruikte (over)capaciteit. Ook bij ‘voice uit de cloud’ zullen de kosten deels afwezig zijn. Afgezien van of je het geld op de plank hebt liggen voor de aanschaf van een eigen systeem of dat je liever uitgaat van alleen periodieke kosten bij ‘voice uit de cloud’, is natuurlijk ook de vraag: welke variant is goedkoper, berekend over de verwachte levensduur? En wat zijn de kosten (en voorwaarden) bij afloop van het contract? En welke kosten heb ik wel in de ene variant (beheerkosten, stroomverbruik), en niet in de andere variant? De ervaring leert dat je hier nog wel eens voor verrassingen kan komen te staan. Het is dus zaak hier bij een vergelijking goed vooraf over na te denken.

     – Schaalbaarheid. Extra (of juist minder) capaciteit (of functies) kan eenvoudig worden geregeld, zonder dat aanvullende apparatuur hoeft te worden aangeschaft. Bij ‘voice uit de cloud’ speelt echter dat een eigen VoIP-systeem ook heel goed schaalbaar is, maar eenmaal aangeschafte apparatuur (of software) zal niet snel door de leverancier worden teruggenomen. Ook hier is het zaak goed over de toekomst na te denken en dit in een vergelijking van de verschillende mogelijkheden mee te nemen.
– Beschikbaarheid. Dienstverleners hebben beschikbaarheid zeer hoog in het vaandel. Grotere organisaties zullen echter ook zelf een hoge beschikbaarheid heel goed mogelijk kunnen maken, zeker als er gebruik wordt gemaakt van meerdere locaties en meerdere technische ruimten. Voor kleinere organisaties is dit veel lastiger, alleen een maximaal betrouwbare ict-ruimte is voor hun vaak al een heel gedoe. Denk hierbij aan airco’s die ook achter een accu zijn geplaatst en een gedegen brandblusinstallatie.
– Systeemkennis. Zeker bij organisaties tot pakweg vijfhonderd medewerkers is het vaak lastig om voldoende kennis van de systemen te hebben en te houden. Medewerkers kunnen natuurlijk geschoold worden maar zullen de opgedane kennis relatief weinig gebruiken; er zijn relatief weinig mutaties en ‘telefoniebeheer’ wordt altijd in combinatie met andere werkzaamheden gedaan. Bij een cloud leverancier werken specialisten die altijd de meest up to date kennis (en tools) hebben en fulltime met het systeem bezig zijn.
– Richten op core-business. Voor sommige organisaties zal telefonie hier niet onder vallen, voor veel organisaties zal telefonie echter wel van levensbelang zijn (zoals bijvoorbeel een ziekenhuis). Wil je daarvoor dan juist wel of niet afhankelijk zijn van een leverancier ?

En als nabrander: organisaties zullen moeten nagaan of een ‘cloud’ oplossing ook alle gewenste functies kan bieden. Is bijvoorbeeld een koppeling met het mobiele netwerk of met eigen databases (als de AD) mogelijk ? Kunnen ook maatwerk (ACD) rapportages ? Hoe wordt Unified Communications ingevuld, et cetera.

Voor alle genoemde punten zal een organisatie moeten nagaan welke oplossing (zelf of ‘cloud’) de beste invulling geeft. Een mooi vraagstuk, zeker omdat de aanbiedersmarkt in ontwikkeling is

Read more: http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/telecom/3736759/1276977/voice-uit-de-cloud.html#ixzz1BfMM71js

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *