Sourcing: kansen in de storm!

De wereld verandert in hoog tempo. Buiten woedt een storm. De complexiteit en afhankelijkheid van ICT nemen sterk toe. De arbeidsmarkt van ICT-professionals is krap en zal voorlopig niet verruimen. Het vraagstuk van meer flexibiliteit op het gebied van ICT – business wordt steeds prangender. ICT heeft een dusdanige impact dat u zichzelf de vraag dient te stellen: kan ik en wil ik alles nog wel zelf doen of kan het anders? Bedreigingen en kansen in de storm. Dat is waar sourcing over gaat.

Waarom het “anders” doen in ICT?  Deze vraag kan het beste worden geïllustreerd door een aantal ontwikkelingen. Ten eerste de toename van complexiteit van ICT-middelen. Toename van complexiteit kan leiden tot de vraag of u de benodigde kennis wel in huis wilt of kunt halen.

Ten tweede de arbeidsmarkt.  En daar ligt een grote uitdaging, want in 2012 wordt er een tekort van 12.000 hoog opgeleide ICT’ers verwacht. De vraag is dus hoe wij zo efficiënt mogelijk met dit zo krappe arbeidspotentieel omgaan.

Ten derde de vraag om klantgerichte dienstverlening. Bij steeds meer organisaties wordt de roep om een 24×7 dienstverlening groter. En niet alleen binnen de zakelijke dienstverlening maar zeker ook bij de overheid. Burgers willen ook om elf uur s’ avonds een vergunning aanvragen via de website van de gemeente. Dit vraagt dus ook hier om een ICT dienstverlening van 24×7.

Er heeft zich de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen voorgedaan die het “anders” inzetten van ICT mogelijk hebben gemaakt. Standaardisatie van hardware, de toepassing van technologieën als virtualisatie en de inzet van glasvezel hebben er toe geleid dat uw ICT-toepassingen op een eenduidige wijze “op afstand” kan worden geplaatst en beheerd.

De kansen die sourcing u kan bieden zijn: Concentratie op kerncompetenties (vraag- en aanbodzijde), beter te budgetteren kosten, beschikbaarheid mensen en kennis/kunde, effectiever gebruik van ICT en betere beheersing van risico’s.

Zonder kansen echter geen bedreigingen. Veel gehoorde klachten over sourcing hebben betrekking op het gebrek aan flexibiliteit in het contract. Veelal is er een groot gat tussen wat er wordt geleverd en wat de daadwerkelijke vraag (uiteindelijk) blijkt te zijn. De vraag is hoe dit komt. De kern is eigenlijk heel eenvoudig: was de vraag aan de markt wel duidelijk gesteld, was men wel goed doordrongen van de (interne) klantvraag en de complexiteit?

Steeds meer leveranciers hebben de dienstverlening betreffende sourcing steeds beter op orde. Het mislukken van sourcing ligt dan ook steeds vaker aan de vragende partij: aan u dus! Zonder een juiste vraagarticulatie en een goed inzicht in de vraag en het aanbod, m.a.w. zonder een afdoende professioneel opdrachtgeverschap is sourcing een “an accident waiting to happen”.

Bezint dus voor u begint.  Faseer waar nodig en vorm vooraf een strategie over sourcing zodat u op het moment dat het noodzakelijk is snel kunt schakelen. En sourcing gaat niet alleen maar over rationele argumenten, het geloof dat het kan moet in uw visie zitten en uitgedragen worden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *